Video meslek filmlerimizi seyrederek, iş kurabilirsiniz.

Merkez adresi: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No.1434 / Mavi Avlu- Şişli- İstanbul- Tel: 0535 013 35 40
E-posta: bizeisgerek@gmail.com

KOSGEB, DESTEK PROGRAMLARINDAN NASIL, NE KADAR PARA DESTEĞİALABİLİRSİNİZ?

Girişimcilik Destek Programı

  Programın Amacı

 

    -Girişimciliğin desteklenmesi

    -Başarılı işletmelerin kurulması

 Programdan Kimler Yararlanabilir?

 

    -Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

    -Girişimciler

    -İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni
yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

 

   -Bu program,

   -Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

   -Yeni Girişimci Desteği,

   - İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği,

   - İş Planı Ödülünden oluşur.

 

a) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 

    - KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

     -Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

     -KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

    - Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

 

      Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizdir.

 

b) Yeni Girişimci Desteği

 

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 

Bu destekten;

-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

-KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

-Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

-İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir.

 

  Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

 

DESTEK UNSURU ( HİBE ŞEKLİNDE, GERİ ÖDEMESİZ)

İşletme kuruluş desteği          ...................................................... ..................  3.000,00 TL
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği   ..........15.000,00 TL
İşletme Giderleri Desteği.................................................................................12.000,00 TL

 SABİT YATIRIM DESTEĞİ  ( GERİ ÖDEMELİ)  ..............................................70.000,00 TL

 

DİKKAT:
*1. ve 2. Bölgelerde destek oranları %60 'dır.

Girişimcilerin ,

"Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli" olması halinde

KOSGEB destek miktarı %80 uygulanır.

 

*3,4,5 ve 6. bölgelerde girişimcilere verilen destek %70' dir.

"Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli" olması halinde

KOSGEB destek miktarı %90 uygulanır.

*Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.  

( Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8)

 

 

 

 

İletişim :
Seyhan BARAK 
Telefon:
 0535 013 35 40

HİK-DER
Hibe ve Kredi İle İş Kurma,Yardımlaşma Derneği
E-posta veya telefon numaralarınızı bildirdiğiniz takdirde,
KOSGEB ve bankaların size ne tür hibe veya kredi çıkartabileceği konusunda bilgi gönderilecektir.

Bu web sitesi, M.Barak
tasarımıdır